მასწავლებლების სია ( 85 )

ფოტო
ხუციშვილი ნანი
საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, სპორტი

ფოტო
ჯამდელიანი მარიამ
საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, ხელოვნება

ფოტო
ჯანაშია თამარი
ინგლისური

ფოტო
ჯანგიძე მაია
ქართული ენა და ლიტერატურა

ფოტო
ჯაფარიძე ეკა
ქართული ენა და ლიტერატურა, საღვთო სჯული, სპორტი