მასწავლებლების სია ( 92 )

ფოტო
ჭეიშვილი ინგა
ფიზიკა

ფოტო
ჭყონია თამაზი
საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია

ფოტო
ჭყონია ქეთევანი
რუსული

ფოტო
ხარაბაძე თამარი
საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, ბუნება

ფოტო
ხარაბაძე მარინა
მათემატიკა, ბუნება

ფოტო
ხარჩილავა ხატია
ინგლისური

ფოტო
ხითარიშვილი მარინე
ქართული ენა და ლიტერატურა, საღვთო სჯული, ბუნება

ფოტო
ხუციშვილი ნანი
საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, სპორტი

ფოტო
ჯამდელიანი მარიამ
საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, ხელოვნება

ფოტო
ჯანაშია თამარი
ინგლისური

ფოტო
ჯანჯღავა თეა
მათემატიკა, ბუნება

ფოტო
ჯაფარიძე ეკა
ქართული ენა და ლიტერატურა, საღვთო სჯული, სპორტი