მასწავლებლების სია ( 80 )

ფოტო
აბსავა ნინო
მათემატიკა, ბუნება, ხელოვნება

ფოტო
ანდრიაძე იოსებ
ხელსაქმე

ფოტო
არაბაშვილი მაია
მათემატიკა, ბუნება, სპორტი

ფოტო
არაბული ელისო
ხელსაქმე

ფოტო
აფრიდონიძე ანი
მათემატიკა

ფოტო
აფრიდონიძე ნინო
საღვთო სჯული, მათემატიკა, ბუნება

ფოტო
აჯიბეგიშვილი თამარი
ქართული ენა და ლიტერატურა, ბუნება, ხატვა

ფოტო
ბედიანიშვილი ციცინო
ბიოლოგია

ფოტო
ბერიაშვილი თამარი
ხელოვნება, მათემატიკა, სპორტი

ფოტო
ბერძენიშვილი ნატალია
ქართული ენა და ლიტერატურა

ფოტო
ბოკუჩავა ნანა
საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, მუსიკა

ფოტო
გაგლოშვილი ნატალია


ფოტო
გეთიაშვილი შორენა
მათემატიკა, ინგლისური, ბუნება

ფოტო
გელაშვილი ბაია
ქართული ენა და ლიტერატურა

ფოტო
გელაშვილი ლალი
მათემატიკა, მათემატიკა

ფოტო
გვენცაძე დალი
ქართული ენა და ლიტერატურა

ფოტო
გიორგაძე სოფო
ინგლისური, ინგლისური

ფოტო
გოგიტიძე მირანდა
მათემატიკა, ბუნება

ფოტო
გოჩალეიშვილი დარეჯანი
ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული, საღვთო სჯული

ფოტო
გუგუციძე ნოე
საღვთო სჯული