მოსწავლეების სია ( 920 )  - კლასი


49სალომე ჯალაბაძე
49ნიკოლოზი ჯამდელიანი
49ნიკოლოზი ჯანელიძე
49სანდრო ჯანელიძე
49ქეთევანი ჯანელიძე
49გიორგი ჯაფარიძე
49დავითი ჯაფარიძე
49დანიელი ჯაფარიძე
49ვაკო ჯაფარიძე
49ლაშა ჯაფარიძე
49ლუკა ჯაფარიძე
49მათე ჯაფარიძე
49ნინო ჯაფარიძე
49გიორგი ჯვარიძე
49ნინო ჯვარიძე
49გიორგი ჯიშკარიანი
49ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
49 ნიკოლოზი ჯობავა
49საბა ჯობავა
49მარიამი ჯოხტაბერიძე