მოსწავლეების სია ( 765 )  - კლასი


46ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
46დიმიტრი ჯიხვაშვილი
46 ნიკოლოზი ჯობავა
46საბა ჯობავა
46მარიამი ჯოხტაბერიძე