მოსწავლეების სია ( 784 )  - კლასი


45თორნიკე ხოფერია
45მარიამი ხოფერია
45მარიამი ხუციშვილი
45მატასი ხუციშვილი
45ნიკოლოზ ხუციშვილი
45ანდრია ჯავახიშვილი
45იოანე ჯავახიშვილი
45ნიკოლოზ ჯამდელიანი
45გიორგი ჯაფარიძე
45დავითი ჯაფარიძე
45დანიელი ჯაფარიძე
45ვაკო ჯაფარიძე
45ლაშა ჯაფარიძე
45ლუკა ჯაფარიძე
45მათე ჯაფარიძე
45ნინო ჯაფარიძე
45დაჩი ჯაჭვაძე
45საბა ჯაჭვაძე
45გიორგი ჯვარიძე
45ნინო ჯვარიძე