მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49ალექსანდრე ყანჩაველი
49გიორგი ყანჩაველი
49გიორგი ყანჩაველი
49მარიამ ყანჩაველი
49ლუკა ყარაშვილი
49ნუცა ყარაშვილი
49ვახტანგ ყველაიძე
49ლიზა ყველაიძე
49ვალერი ყიფიანი
49ალექსანდრე ყუბანეიშვილი
49იოანე შაკიაშვილი
49ია შანავა
49ნიკოლოზ შანავა
49ანასტასია შანიძე
49გიორგი შანიძე
49ბარბარე შარაშენიძე
49ლაშა-გიორგი შარაშენიძე
49თამარი შარაშიძე
49ოთარ შერაზადიშვილი
49მიშიკო შველიძე