მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46თინათინი ცხელიშვილი
46ბარბარე ძარია
46დემეტრე ძიგავა
46ბარბარე ძინძიბაძე
46თამარი ძინძიბაძე
46მერაბი ძინძიბაძე
46ანდრია წასიძე
46მარიამი წასიძე
46ანა წეველიძე
46ალექსანდრე წერეთელი
46მარი წერეთელი
46გიორგი წიბლიაშვილი
46ანა წიკლაური
46გიორგი წიკლაური
46გიორგი წიკლაური
46ლუკა წიკლაური
46მარიამი წიკლაური
46მარიამი წიკლაური
46ნიკოლოზ წიტაიშვილი
46საბა წიტაიშვილი