მოსწავლეების სია ( 797 )  - კლასი


49ბერი წულუკიძე
49გიორგი წულუკიძე
49იოანე წულუკიძე
49შოთა წულუკიძე
49გულადი წურწუმია
49ნიკოლოზი წურწუმია
49ნინო ჭავჭავაძე
49ლანა ჭედია
49ლუკა ჭედია
49ელენე ჭეიშვილი
49მარიამ ჭეიშვილი
49ნიკოლოზ ჭეიშვილი
49ნინო ჭეიშვილი
49გიორგი ჭელიძე
49ნინო ჭელიძე
49ნია ჭიკაიძე
49მარიამი ჭინჭარაული
49ნიტა ჭინჭარაული
49ალექსანდრე ჭიპაშვილი
49ტატო ჭიპაშვილი