მოსწავლეების სია ( 835 )  - კლასი


46საბა ცაავა
46ეკატერინე ცერცვაძე
46რეზი ცერცვაძე
46ელენე ცინცაძე
46ელენე ცინცაძე
46მარიამი ცინცაძე
46ნინო ცინცაძე
46გიორგი ციხიშვილი
46მარიამი ციხიშვილი
46ლუკა ცოცხალაშვილი
46დავითი ცუცქირიძე
46რეზო ცუცქირიძე
46თინათინი ცხელიშვილი
46ბარბარე ძარია
46დემეტრე ძიგავა
46ბარბარე ძინძიბაძე
46თამარი ძინძიბაძე
46მერაბი ძინძიბაძე
46ანდრია წასიძე
46მარიამი წასიძე