მოსწავლეების სია ( 784 )  - კლასი


45ბერი წულუკიძე
45გიორგი წულუკიძე
45იოანე წულუკიძე
45შოთა წულუკიძე
45გულადი წურწუმია
45ნიკოლოზი წურწუმია
45ნინო ჭავჭავაძე
45ლანა ჭედია
45ლუკა ჭედია
45ელენე ჭეიშვილი
45ნიკოლოზ ჭეიშვილი
45ნინო ჭეიშვილი
45გიორგი ჭელიძე
45ნინო ჭელიძე
45თორნიკე ჭიკაიძე
45ნია ჭიკაიძე
45გაგა ჭინჭარაული
45მარიამი ჭინჭარაული
45ნიტა ჭინჭარაული
45ალექსანდრე ჭიპაშვილი