მოსწავლეების სია ( 797 )  - კლასი


49ბარბარე ძინძიბაძე
49თამარი ძინძიბაძე
49მერაბი ძინძიბაძე
49ანდრია წასიძე
49მარიამი წასიძე
49ანა წეველიძე
49მარი წერეთელი
49გიორგი წიბლიაშვილი
49ანა წიკლაური
49გიორგი წიკლაური
49გიორგი წიკლაური
49ლუკა წიკლაური
49მარიამი წიკლაური
49ნიკოლოზ წიტაიშვილი
49საბა წიტაიშვილი
49ნიკოლოზი წიქარიძე
49დავითი წოწონავა
49დიმიტრი წოწონავა
49ელენე წოწონავა
49ბარბარე წულუკიძე