მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46თამარი ყანადაშვილი
46გიორგი ყანჩაველი
46მარიამ ყანჩაველი
46ლუკა ყარაშვილი
46ნუცა ყარაშვილი
46ვახტანგ ყველაიძე
46ლიზა ყველაიძე
46ვალერი ყიფიანი
46ალექსანდრე ყუბანეიშვილი
46ლუკა შავაძე
46იოანე შაკიაშვილი
46ია შანავა
46ნიკოლოზ შანავა
46ანასტასია შანიძე
46გიორგი შანიძე
46ბარბარე შარაშენიძე
46ლაშა-გიორგი შარაშენიძე
46ანა მარია შარაშიძე
46თამარი შარაშიძე
46ოთარ შერაზადიშვილი