მოსწავლეების სია ( 781 )  - კლასი


46ლუკა ჩიქავა
46გიორგი ჩოფიკაშვილი
46ანა ჩუბინიშვილი
46ლუკა ჩხაბერიძე
46ნიკა ჩხაიძე
46ლუკა ჩხარტიშვილი
46ქეთევან ჩხარტიშვილი
46გიორგი ჩხიკვაძე
46დემეტრე ჩხიკვაძე
46ნინო ჩხიკვაძე
46თიკა ცაავა
46მარიამ ცაავა
46საბა ცაავა
46ეკატერინე ცერცვაძე
46რეზი ცერცვაძე
46ელენე ცინცაძე
46ელენე ცინცაძე
46მარიამი ცინცაძე
46ნინო ცინცაძე
46გიორგი ციხიშვილი