მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49ვასილი ოდიშელიძე
49თორნიკე ოდიშელიძე
49ნიკოლოზ ონიანი
49ნინო ორაგველიძე
49ანი ორბელაძე
49დემეტრე ოსეფაიშვილი
49გიორგი ოსეფაშვილი
49დანიელი ოსეფაშვილი
49ლუკა ოსეფაშვილი
49ეკატერინე ოტიაშვილი
49გიორგი ოქროპირიძე
49მარიამი ოქროპირიძე
49ნინო ოქროპირიძე
49გიორგი ოქროჭელიძე
49ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
49ლიზი ოშორიძე
49ლუკა ოშორიძე
49თებე ოჩხიკიძე
49დავითი ოძელაშვილი
49თეა ოძელაშვილი