მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46გიორგი ოსეფაშვილი
46ლუკა ოსეფაშვილი
46ეკატერინე ოტიაშვილი
46გიორგი ოქროპირიძე
46მარიამი ოქროპირიძე
46ნინო ოქროპირიძე
46გიორგი ოქროჭელიძე
46ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
46ლიზი ოშორიძე
46თებე ოჩხიკიძე
46დავითი ოძელაშვილი
46თეა ოძელაშვილი
46მარიამი პაკელიანი
46ნიკა პაკელიანი
46ნინო პაკელიანი
46ანასტასია პაპასკირი
46ივანე პაპასკირი
46ნიკოლოზი პაპასკირი
46ნიკოლოზი პაპასკირი
46კატო პაპაშვილი