მოსწავლეების სია ( 784 )  - კლასი


45გიორგი ორჯონიკიძე
45დემეტრე ოსეფაიშვილი
45გიორგი ოსეფაშვილი
45ლუკა ოსეფაშვილი
45ეკატერინე ოტიაშვილი
45გიორგი ოქროპირიძე
45მარიამი ოქროპირიძე
45ნინო ოქროპირიძე
45გიორგი ოქროჭელიძე
45ნიკოლოზი ოქროჭელიძე
45თეა ოძელაშვილი
45ნიკა პაკელიანი
45ნინო პაკელიანი
45ანასტასია პაპასკირი
45ივანე პაპასკირი
45ნიკოლოზი პაპასკირი
45ნიკოლოზი პაპასკირი
45კატო პაპაშვილი
45პაპუნა პაპაშვილი
45სანდრო პაპაშვილი