მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49ლაზარე ლომსაძე
49საბა ლომსაძე
49მარიამ ლორთქიფანიძე
49ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
49ქეთევანი მადურაშვილი
49ხატია მათიაშვილი
49ანა მაისურაძე
49ლუკა მაისურაძე
49ლუკა მაისურაძე
49ნაზი მაისურაძე
49ნიკოლოზ მაისურაძე
49ნიკოლოზი მაისურაძე
49ნინო მაისურაძე
49ნუცა მაკარაშვილი
49ბარბარე მამაგულიშვილი
49გიორგი მამაგულიშვილი
49ელენე მამაგულიშვილი
49მარიამ მამაგულიშვილი
49ქეთევან მამალაძე
49ანა მანია