მოსწავლეების სია ( 765 )  - კლასი


46სალომე ნაფეტვარიძე
46გიორგი ნიკოლაიშვილი
46ლუკა ნიჟარაძე
46ნიკოლოზი ნიჟარაძე
46ვასილი ოდიშელიძე
46თორნიკე ოდიშელიძე
46ნიკოლოზ ონიანი
46ნინო ორაგველიძე
46ანი ორბელაძე
46სალომე ორბელაძე
46ქეთევან ორბელაძე
46ლიზი ოროშიძე
46დემეტრე ოსეფაიშვილი
46გიორგი ოსეფაშვილი
46ლუკა ოსეფაშვილი
46ეკატერინე ოტიაშვილი
46გიორგი ოქროპირიძე
46მარიამი ოქროპირიძე
46ნინო ოქროპირიძე
46გიორგი ოქროჭელიძე