მოსწავლეების სია ( 777 )  - კლასი


45ნიკოლოზი მუზაშვილი
45ლუკა მუშკუდიანი
45ბარბარე მჭედლიძე
45გიორგი მჭედლიძე
45დავითი მჭედლიძე
45მარიამი მჭედლიძე
45სოფიო მჭედლიძე
45გიორგი ნავეერიანი
45ანა ნავერიანი
45თამთა ნავერიანი
45თენგო ნავერიანი
45ალექსანდრე ნაკაშიძე
45ანა ნაკაშიძე
45ნიკოლოზი ნაკაშიძე
45მარიამი ნასარაია
45პეტრე ნასყიდაშვილი
45სანდრო ნასყიდაშვილი
45ნუცა ნაფეტვარიძე
45პავლე ნაფეტვარიძე
45სალომე ნაფეტვარიძე