მოსწავლეების სია ( 765 )  - კლასი


46ლუკა მუშკუდიანი
46გიორგი მჭედლიშვილი
46ბარბარე მჭედლიძე
46გიორგი მჭედლიძე
46დავითი მჭედლიძე
46მარიამი მჭედლიძე
46სოფიო მჭედლიძე
46გიორგი ნავეერიანი
46ანა ნავერიანი
46თამთა ნავერიანი
46თენგო ნავერიანი
46ალექსანდრე ნაკაშიძე
46ანა ნაკაშიძე
46ნიკოლოზი ნაკაშიძე
46მარიამი ნასარაია
46პეტრე ნასყიდაშვილი
46სანდრო ნასყიდაშვილი
46სიდონია ნასყიდაშვილი
46ნუცა ნაფეტვარიძე
46პავლე ნაფეტვარიძე