მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49ლუკა კილაძე
49სანდრო კილაძე
49ანა კიტრიაშვილი
49ნინი კლდიაშვილი
49ვაჟა კობაიძე
49მაგდა კობაიძე
49ელენე კობალაძე
49საბა კობალაძე
49ნიკოლოზი კობახიძე
49ალექსანდრე კობერიძე
49ელისაბედი კობერიძე
49რატი კობერიძე
49გიორგი კოპალეიშვილი
49ელენე კოპალიანი
49ლილე კოპალიანი
49შიო კოპალიანი
49დუდანა კოპაძე
49ნიკოლოზ კორტი
49საბა კორტი
49დავითი კოჭლამაზაშვილი