მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46ნანა ლოლაძე
46ლუკა ლომიძე
46რუსუდანი ლომიძე
46ლევანი ლომოური
46გენო ლომსაძე
46ლაზარე ლომსაძე
46საბა ლომსაძე
46მარიამ ლორთქიფანიძე
46ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე
46ხატია მათიაშვილი
46ანა მაისურაძე
46ლუკა მაისურაძე
46ლუკა მაისურაძე
46ნაზი მაისურაძე
46ნიკოლოზ მაისურაძე
46ნიკოლოზი მაისურაძე
46ნუცა მაკარაშვილი
46ბარბარე მამაგულიშვილი
46გიორგი მამაგულიშვილი
46ელენე მამაგულიშვილი