მოსწავლეების სია ( 797 )  - კლასი


49ელენე ივანიშვილი
49სალომე ივანიშვილი
49ზვიად ივარდავა
49ანასტასია ინჯგია
49თეკლა იორდამოვი
49ეკატერინე იოსელიანი
49არჩილი ირემაშვილი
49თამარ ირემაშვილი
49თამარი ირემაშვილი
49ლუკა ირემაშვილი
49ლუკა კაკაჩია
49ანასტასია კალანდარიშვილი
49ელისაბედ კალანდარიშვილი
49საბა კალანდარიშვილი
49ანა კანდელაკი
49ელენე კაპანაძე
49ნიკოლოზ კაპანაძე
49ნიკოლოზი კაპანაძე
49ნუცა კაჭკაჭური
49ლიზი კახნიაშვილი