მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49მართა დვალი
49ნიკოლოზი დვალი
49მარიამი დინუაშვილი
49ანდრია დოლიძე
49დავითი დოლიძე
49დემეტრე დოლიძე
49ბარბარე დურგლიშვილი
49ილია დურგლიშვილი
49სალომე დურგლიშვილი
49ლევანი დუშუაშვილი
49სანდრო დუშუაშვილი
49გვანცა ედიშერაშვილი
49ბარბარე ელიზბარაშვილი
49გურამი ემუხვარი
49ანა ერაძე
49მარიამ ერაძე
49ნუცა ერაძე
49ქეთევანი ერაძე
49ანასტასია ესაკია
49მარიამ ეფრემიძე