მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46გურამი ემუხვარი
46ანა ერაძე
46მარიამ ერაძე
46ნუცა ერაძე
46ქეთევანი ერაძე
46ანასტასია ესაკია
46მარიამ ეფრემიძე
46ქეთევან ეფრემიძე
46ალექსანდრე ვადაჭკორია
46ალექსანდრე ვარშანიძე
46ანდრია ვარშანიძე
46ნუცა ვარშანიძე
46ნიკოლოზი ვარძუკაშვილი
46ანა ვაშაკიძე
46ნანა ვაშაკიძე
46ნიკოლოზ ვაშაკიძე
46გიორგი ვერულაშვილი
46ბექა ვერძეული
46ნუცა ვერძეული
46ნინო ვეშაგური