მოსწავლეების სია ( 784 )  - კლასი


45გიორგი ელბაქიძე
45ნინო ელბაქიძე
45გურამი ემუხვარი
45ანა ერაძე
45მარიამ ერაძე
45ნუცა ერაძე
45ქეთევანი ერაძე
45მარიამ ეფრემიძე
45ქეთევან ეფრემიძე
45ალექსანდრე ვადაჭკორია
45ალექსანდრე ვარშანიძე
45ანდრია ვარშანიძე
45ნუცა ვარშანიძე
45ნიკოლოზი ვარძუკაშვილი
45ნანა ვაშაკიძე
45ნიკოლოზ ვაშაკიძე
45გიორგი ვერულაშვილი
45ბექა ვერძეული
45ნუცა ვერძეული
45ანდრია ზალდასტანიშვილი