მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49ნიტა გოგლიძე
49გაბრიელ გოგნაძე
49მათე გოგოლაძე
49ლუკა გოგოლიძე
49ნათია გოგოლიძე
49ნიკოლოზი გოგრიჭიანი
49ნინო გოგრიჭიანი
49გაბრიელ გოგუაძე
49თორნიკე გოგუაძე
49ილია გოგუაძე
49გიორგი გოდერძიშვილი
49დავით გოდერძიშვილი
49მარიამ გოდერძიშვილი
49ნიკოლოზი გოლეთიანი
49ნიტა გოლეთიანი
49დავით გომიაშვილი
49მარიამი გომიაშვილი
49ნინო გოჩიაშვილი
49ელენე გოჩიტაშვილი
49საბა გრძელიშვილი