მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49ანდრია ალადაშვილი
49ილია ალადაშვილი
49დავითი ალანია
49მიხეილი ალანია
49დავითი ამირანაშვილი
49მარიამი ამირანაშვილი
49ნანუკა ამირანაშვილი
49ნინო ამირანაშვილი
49ანი ამირხანაშვილი
49ნიკოლოზი ამირხანაშვილი
49ანა ანდღულაძე
49გიორგი ანდღულაძე
49ანდრია ანჩაბაძე
49მარიამ ანჩაბაძე
49პეტრე არაჩაშვილი
49ნატალია არაცაშვილი
49საბა არდაზიშვილი
49გიორგი არჩვაძე
49ლუკა არჩვაძე
49ნინო არჩვაძე