მოსწავლეების სია ( 784 )  - კლასი


45ელისაბედი გოგილაშვილი
45ნიკოლოზი გოგიტაშვილი
45ლევანი გოგიჩაიშვილი
45სოსო გოგიჩაიშვილი
45გაბრიელ გოგნაძე
45ლუკა გოგოლიძე
45ნათია გოგოლიძე
45ლუკა გოგოჭური
45ნიკოლოზი გოგრიჭიანი
45თორნიკე გოგუაძე
45ილია გოგუაძე
45მარიამი გოგუაძე
45საბა გოგუაძე
45დავით გოდერძიშვილი
45მარიამ გოდერძიშვილი
45ნიკოლოზი გოლეთიანი
45დავით გომიაშვილი
45მარიამი გომიაშვილი
45საბა გრძელიშვილი
45ანდრია გულიაშვილი