მოსწავლეების სია ( 797 )  - კლასი


49ალექსანდრე გვასალია
49გვანცა გველებიანი
49თამთა გველებიანი
49ლილი გველებიანი
49ტარიელი გველებიანი
49ბარბარე გვილავა
49გიორგი გვილავა
49ირაკლი გვილავა
49ალექსანდრე გიგაური
49ანა გიგაური
49მარიამი გიგაური
49ბარბარე გიგუაშვილი
49ლიზი გიგუაშვილი
49ანა გიორგაძე
49გიორგი გიორგაძე
49დაჩი გიორგაძე
49დემეტრე გიორგაძე
49ქეთევანი გიორგაძე
49გიორგძე გიორგი
49დაჩი გობეჯიშვილი