მოსწავლეების სია ( 843 )  - კლასი


46ცოტნე გათენაშვილი
46ანა გამრეკელი
46სალომე გამრეკელი
46ავთანდილ გამრეკელიძე
46ალექსანდრე გამყრელიძე
46ანა გამყრელიძე
46თამარი გამყრელიძე
46ნიკოლოზი გამყრელიძე
46ლუკა გასვიანი
46ნიკოლოზი გასვიანი
46ია გაჩეჩილაძე
46ქეთევან გაჩეჩილაძე
46ნიკოლოზი გახარია
46გურამი გეგეშიძე
46საბა გეგეჩკორი
46იური გელაშვილი
46ნინო გელაშვილი
46სალომე გელაშვილი
46ლუკა გელოვანი
46ნიკოლოზი გელოვანი