მოსწავლეების სია ( 797 )  - კლასი


49ალექსანდრე გამყრელიძე
49ანა გამყრელიძე
49თამარი გამყრელიძე
49ნიკოლოზი გამყრელიძე
49ლუკა გასვიანი
49ნიკოლოზი გასვიანი
49ია გაჩეჩილაძე
49ქეთევან გაჩეჩილაძე
49ნიკოლოზი გახარია
49საბა გეგეჩკორი
49იური გელაშვილი
49ნინო გელაშვილი
49სალომე გელაშვილი
49ლუკა გელოვანი
49ნიკოლოზი გელოვანი
49ანა გელხაური
49ნინი გელხაური
49სალომე გელხაური
49ანდრია გვარამაძე
49ლიზი გვარამაძე