მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


49თეკლა გაბუნია
49კვირიკე გაბუნია
49მიხეილი გაბუნია
49გიორგი გაგიშვილი
49ილია გაგიშვილი
49ნიკოლოზი გაგიშვილი
49გაბრიელი გაგნიძე
49ანა გადელია
49ანდრია გადელია
49თეკლა გადელია
49ლუკა გავაშელიშვილი
49მარიამ გავაშელიშვილი
49ნიკოლოზი გავაშელიშვილი
49ნინო გაზდელიანი
49ანა გათენაშვილი
49ბარბარე გათენაშვილი
49ლუკა გათენაშვილი
49ნიკოლოზი გათენაშვილი
49ცოტნე გათენაშვილი
49მარიამი გამგებელი