მოსწავლეების სია ( 821 )  - კლასი


47თეკლა გაბუნია
47კვირიკე გაბუნია
47მიხეილი გაბუნია
47გიორგი გაგიშვილი
47ნიკოლოზი გაგიშვილი
47გაბრიელი გაგნიძე
47ანა გადელია
47ანდრია გადელია
47თეკლა გადელია
47ლუკა გავაშელიშვილი
47მარიამ გავაშელიშვილი
47ნიკოლოზი გავაშელიშვილი
47ნინო გაზდელიანი
47ანა გათენაშვილი
47ბარბარე გათენაშვილი
47ლუკა გათენაშვილი
47ნიკოლოზი გათენაშვილი
47ცოტნე გათენაშვილი
47ანა გამრეკელი
47ავთანდილ გამრეკელიძე