ედიშერაშვილი სალომე

მათემატიკა, საღვთო სჯული, ბუნება

ფოტო