მამულაშვილი ნინო

მათემატიკა, ბუნება, საღვთო სჯული

ფოტო