ბოკუჩავა ნანა

საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, ძველი ქართული

ფოტო