სტეფნიაშვილი თამარი

მათემატიკა, ბუნება, ხელოვნება

ფოტო