ქემაშვილი თინა

საღვთო სჯული, მათემატიკა, ბუნება

ფოტო