გურული ნანა

მათემატიკა, ბიოლოგია, საღვთო სჯული

ფოტო