შაკიაშვილი თამარი

საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია

ფოტო